كدخبر: ۲۵۶۹
تاريخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مرکز پژوهشی نظر/ انتشارات
شماره 24 مجله علمی ـ پژوهشی باغ نظر منتشر شد.


 

مقالات این شماره را  با عناوین زیر جستجو کنید :

تحلیل منظر کلان تاریخی شیراز براساس ترسیمهای جهانگردان خارجی

محسن فیضی. علی اسدپور

An Analysis of Shiraz large-scale Historical Landscape based on Images Drawn by Foreign Travelers

Mohsen Faizi. Ali Asadpour

 

آگورا و روابط اجتماعی ـ فرهنگی در آتن دوره کلاسیک

حسن کریمیان. سیدمهدی موسوینیا

 

The Agora and its Cultural–Social Relations in Classical Athens

Hasan Karimian. Seyed Mehdi Mousavinia

 

 

 

مزار پیرمراد، منظر فرهنگی ـ آیینی شهرستان بانه

فرنوش مخلص. احمدعلی فرزین. شهره جوادی

Pir-e Morad Shrine, the Cultural-Religious Perspective of Baneh City

Farnoosh Mokhles. Ahmad Ali Farzin. Shohre Javadi

 

هویت فرهنگی و اثرات آن بر روشهای بومی تهویة طبیعی بازار قدیم دزفول

امید رهایی

Cultural Identity and Its Effects on Indigenous Methods of Natural Ventilation Passage of Metal Smiths in Dezful’s Old Bazzar

Omid Rahaei

 

رویکردها و روشها در زیباییشناسی شهری 

مهرداد کریمیمشاور

 

Approaches and Methods in Urban Aesthetics

Mehrdad Karimi Moshaverپایداری اندامهای معماری ایرانی در گذار از دوران اسلامی

حسن نظیف

 

The stability of Iranian Architectural Bodies throughout the Islamic Era

Hasan Nazif

 

پژوهشی در باب ارتقای اعتبار علمی نقدهای معماری

 

مهدی عباسی

A study of higher scientific credibility of architecture critique

Mehdi Abbasi

 

راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM

علی حسینی. احمد پوراحمد. حسین حاتمینژاد.حسن رضایینیا   

Optimal Strategies in Ordering Blight Texture of Gheytariyeh Neighborhood, Using QSPM Method

Ali Hosseini. Ahmad Pourahmad.  Hossein Hataminejad. Hassan Rezaeinia  

 

نوسازی بافتهای فرسوده و ضرورت تغییر نگرش در تهیه و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی

مسعود شفیعی دستجردی

 

Renovation of deteriorated areas and the necessity of reorientation in preparation and execution of master and detailed plans

Masoud Shafie Dastjerdy

بازشناسی مفهوم «راه» از دیدگاه جهانِ زبانیـ فرهنگی

ناصر براتی. فرزاد زرینقلم

The Study of the Semantic Field of Connectional Spaces from the Perspective of a Lingo-Cultural World  (Case study of Persian language)

Nasser Barati. Farzad Zarringhalam

 

 www.bagh-sj.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* نام:
ايميل:
* نظر: