فضای جمعی

دغدغۀ ادامه‌دار چهرۀ غیرفرهنگی اطراف تئاتر شهر

دغدغۀ ادامه‌دار چهرۀ غیرفرهنگی تئاتر شهر

تئاتر شهر به‌خاطر بساط دست‌فروشان چهره‌ای غیرفرهنگی به خود گرفته است. اگر امروز وضعیت تئاتر شهر به این شکل است به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است.

ادامه مطلب »

«تکیه دولت» در کاخ گلستان رونمایی شد.

کتاب «تکیه دولت» رونمایی شد.

کتاب «تکیه دولت» نوشتۀ علیرضا قاسم‌خان هم‌زمان با آغاز ماه محرم در کاخ گلستان رونمایی شد. در این مراسم، سیدمحمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و جمعی از محققان قاجاریه حضور داشتند.

ادامه مطلب »

گردشگری ساحلی پایدار

گردشگری ساحلی پایدار

توسعه گردشگری پايدار، توسعه‌ای هماهنگ و هم‌سو بين طبيعت و گردشگر است که كه نيازهای حال حاضر را برآورده كند، بدون اينكه توانايی نسل‌های آتی را در برآوردن نيازهای خود به مخاطره اندازد .مسلماً اين نوع نگاه بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محيط زيست و بهره‌برداری پايدار از منابع طبيعی در برنامه‌ريزی‌های كلان امكان‌پذير نخواهد بود.

ادامه مطلب »

فضای شهر برای انسان یا ماشین!؟

فضای شهر برای انسان یا ماشین!؟

دانشجویان معماری منظر نیز باید علم معماری منظر را به جای اینکه از غرب، که معمولا درباره فضای سبز می باشد، گرته برداری کنند، باید از پیشینه معماری خود مانند چهارباغ و بازار در تعریف فضای باز فراغتی استفاده کنند.

ادامه مطلب »