شهر

شهرداری تهران ، شهردار آتی و چند مساله پایتخت

لیست بلند‌بالای شورای تهران برای متصدیان پیشنهادی شهرداری تهران اگرچه اسم آشنا کم ندارد اما به نظر شورای شهر پایتخت، برآمده از لیست امید در سومین انتخاب خود هم خط و معیاری در معرفی گزینه­‌های پیشنهادی شهرداری تهران نداشته است.

ادامه مطلب »

دومینوی تخلیۀ روستاهای خراسان‌جنوبی

واقعیت کنونی استان خراسان‌جنوبی این است که خالی‌شدن روستا‌های آن، اکنون به یک دومینوی بزرگ تبدیل شده و روند رو به تزاید آن استمرار حیات در شرق کشور را تهدید می‌کند.

ادامه مطلب »

دغدغۀ ادامه‌دار چهرۀ غیرفرهنگی اطراف تئاتر شهر

دغدغۀ ادامه‌دار چهرۀ غیرفرهنگی تئاتر شهر

تئاتر شهر به‌خاطر بساط دست‌فروشان چهره‌ای غیرفرهنگی به خود گرفته است. اگر امروز وضعیت تئاتر شهر به این شکل است به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است.

ادامه مطلب »

مشکل دست‌اندرکاران حوزۀ حمل بار و کالا

مشکل دست‌اندرکاران حمل بار و کالا

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران حوزۀ حمل بار و کالا بر سر یک دو راهی قانونی قرار گرفته‌اند. چرا که براساس مواد ۳۲ و۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون‌گذار تنها متولی فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل مسافر و بار در داخل شهرها، شهرداری‌ها دانسته است

ادامه مطلب »