نقش شریانهای آبی در ایجاد و هویت بخشی مناظر اجتماعی شهرها، تهدیدها و فرصتها

بررسی موردی میدان زرجوب رشت

بسیاری از شهر ها در حاشیه رود ها شکل گرفته اند بنابر این شیوه تعامل شهر و رود به عنوان یک شریان آبی طبیعی می تواند زمینه ای مهم از دیدگاه منظر شهری محسوب شود.
مناظر سبز شهری در شهر های خشن امروزی بستر مناسبی برای شکل گیری فضاهای اجتماعی هستند و از طرفی رود ها بهمراه فراهم آوردن فضا های سبز در حاشیه خود می توانند نقش پیوند دهنده مراکز اجتماعی را در امتدادخود ایفا کنند.
در ضمن رود ها می توانند عامل برآورده شدن عدالت محیطی بوسیله تقسیم عادلانه مناظر سبز شهری و بالا بردن کیفیت زیست در امتداد مسیر حرکت خود در شهر باشند.
در این میان حضور رود به عنوان یک عامل بصری – محیطی قوی در منظر مراکز شهری ، با هویت این مراکز پیوند خورده ودر خاطره جمعی مردم باقی مانده و بخشی از هویت محیط می گردد. گرچه امروزه با گسترش آلودگی ها که ماهیت سبز فضا های حاشیه رود را تحت تاثیر قرار داده اند ، فرصت های ذکر شده تبدیل به تهدید پخش آلودگی ها در سطح شهر از طریق رود شده است. اما مطالعه شیوه بروز و استفاده از این فرصت ها می تواند در ایجاد منظر شهری مطلوب کارساز باشد.
میدان زرجوب در شهر رشت که نام خود را از مهمترین رود شهر گرفته مثال خوبی برای بروز این تهدید ها و از دست رفتن فرصت های ذکر شده می باشد که درین تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلید واژه ها: هویت بخشی – مراکز اجتماعی – منظر رود – فضای سبز – آلودگی – زرجوب

نویسنده : سامان صبا/ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر- دانشگاه شهید بهشتی
*مقاله منتخب همایش ملی منظر شهری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*