اخبار

منظر

معماری

نسبت معماری با تکنولوژی

نسبت معماری با تکنولوژی

بردار علم و هنر در دورۀ سنت بر هم منطبق بود و هنرها قهراً واجد صفات علمی هم می‌شدند. از این روست که معماری سنتی هم شاهکار هنر شناخته می‌شود و هم شاهکار تکنولوژی که هر دو به دست یک نفر محقق می‌شد

ادامه مطلب »

پارۀ گمگشتۀ ایران؛ جستجوی اصول معماری در ماوراءالنهر

از معماری تیموری، که یکی از دو منبع الهام هنر صفوی بوده، در ایران امروزباقی نمانده درحالی‌که معماری تیموری دارای ویژگی‌هاییست که تحلیل هنر ایران بدون آن‌ها با ابهامات جدی مواجه می‌شود

ادامه مطلب »
غیرمجاز؛ قوانین ساختمان‌سازی که چهرۀ آتن را برای همیشه دگرگون کردند

غیرمجاز؛ قوانینی که چهرۀ آتن را برای همیشه دگرگون کرد

آتن قبلاً شهر کوچکی بود. تا این که در سال ۱۹۲۲، در پی شکست یونانیان در جنگ با ترکیه، آتن مجبور به پذیرش بخش بزرگی از ۱.۲ میلیون نفر پناهنده از آسیای صغیر شد.

ادامه مطلب »
بنای یادبود جنگ ویتنام

بنای یادبود جنگ ویتنام

زمانی که «مایا ینگ لین» دانشجوی سال آخر معماری دانشگاه ییل بود، طرح پیشنهادی او از میان ۱۴۰۰ طرح ارسالی برای بنای یادبود جنگ ویتنام که برخی از آن‌ها کار معماران شناخته‌شدۀ جهانی بود، برگزیده شد.

ادامه مطلب »

مطالعات هنر

شیر و مادینه‌اش

شیر و مادینه‌اش

شیر در ادب فارسی نماد دلاوری جنگی و شوکت پادشاهی است. او سلطان وحوش است و بی‌اعتنا به امور روزانۀ بندگانش.

ادامه مطلب »
هنر متعهد و تعهد هنری

هنر متعهد و تعهد هنری

صطلاح « هنر متعهد » در معنای متداول آن، اشاره به کارکرد­های اجتماعی و سیاسی هنر دارد. صفتِ «متعهد» به مثابه الزام و قیدی است که هنر متصّف به آن را در مسیر بیان امور و بازنمایی محتواهایی خارج از خودِ هنر قرار می‌­دهد.

ادامه مطلب »
چیزهای مصنوعی؛ چند اشاره درباب کیچ تهرانی

چیزهای مصنوعی؛ چند اشاره درباب کیچ تهرانی

دیدگاهی که هنر بنجُل، یا آن‌طور که هواداران بازار اصرار دارند کیچ آرت، را می‌ستاید، اصل موضوعۀ هنر را به عنوان فعالیتی که احتمالاً بازتابی معرفتی دارد نادیده می‌گیرد.

ادامه مطلب »

نگاهی به فیلمِ «یک اتفاق ساده» به نویسندگی امید روحانی و کارگردانی سهراب شهیدثالث

یک اتفاق ساده روایت‌گر زندگی دانش‌آموزی به نام محمد زمانی است که به علت فقر بسیار مجبور است در کارهای روزمره به پدر و مادر خود کمک کند و همین باعث می‌شود از درس‌خواندن عقب بیفتد

ادامه مطلب »