اخبار

منظر

معماری

ممنوعیت نمای رومی ؛ پیروزی یا قبول شکست؟

هر از چند گاهی خبر می‌رسد که در برخی شهرها استفاده از نمای رومی ممنوع گردیده است. عده ای از معماران و دانشجویان از تصویب این گونه ممنوعیت‌ها استقبال می‌کنند

ادامه مطلب »
آخوندی در دوران وزارتش چه کرد؟

آخوندی در دوران وزارتش چه کرد؟

عباس آخوندی بالاخره از کابینه رفت. اگرچه خروج وی از کابینه دیرهنگام بود و موجب شد زیان‌های حضورش برای مردم، عمیق و غیرقابل جبران شود اما هنوز جای امید هست.

ادامه مطلب »
استحکام و بازسازی مدارذس غیرانتفاعی در دست نظام مهندسی

استحکام مدارس غیرانتفاعی در دست نظام مهندسی

به‌منظور اطمینان از استحکام بنای مدارس غیردولتی، این مدارس باید از مهندس پروانه‌دار نظام مهندسی مجوز گرفته و آن را به تائید نظام مهندسی برسانند

ادامه مطلب »

مسکن مهر بدون متقاضی، خریدار پیدا کرد

در حال حاضر مسکن مهر پردیس دچار وضعیت پیچیده‌ای شده است؛ از یک سو افزایش قیمت‌ها را داریم و از سوی دیگر تعهدهایی به مردم داده شده است

ادامه مطلب »

مطالعات هنر

تبصرۀ ۳۶ برنامۀ ششم: میراث فرهنگی برندۀ طرح مسکوت شد؟

در تبصرۀ ۳۶ آمده بود «سازمان میراث فرهنگی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش ازصدهزارنفر واگذار کند»

ادامه مطلب »
سنگ‌نگاره شاه بی‌صورت در مسیر تهران شمال

سنگ‌نگاره شاه بی‌صورت در مسیر تهران شمال

در مسیر تهران شمال در منطقۀ لاریجان شهرستان آمل ناصرالدین‌شاه دستور داد تا سنگ‌نگاره شمایلی شاهانه از او و ملازمانش بر روی صخره‌ای حجاری کنند.

ادامه مطلب »
کشف مقبرۀ حسن صباح تکذیب شد

کشف مقبرۀ حسن صباح تذکیب شد

در چند روز اخیر عکس‌ها و خبرهایی در شبکه‌های مجازی دربارۀ زیارت‌گاهی در روستای خشکچال که به آرامگاه حسن صباح منتسب شده، انتشار یافته که مبنای علمی ندارند

ادامه مطلب »
فصل سوم کاوش در «باوه یوان» از هفتۀ آینده

فصل سوم کاوش در «باوه یوان» از هفتۀ آینده

استاد دانشگاه کمبریج و سرپرست هیأت باستان‌شناسی محوطۀ تاریخی «باوه یوان» کرمانشاه از آغاز فصل سوم کاوش‌های باستان‌شناسی در این منطقه در ارتباط با کشف آثار انسان‎های نئاندرتال یا اولیه در ایران خبر داد.

ادامه مطلب »